top of page

PERSONVERNERKLÆRING FOR KOBIT AS


 1. BEHANDLINGSANSVARLIG

Karl-Petter Kristiansen er på vegne av Kobit AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.


2. PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES

 Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Dessuten lagerer vi opplysninger om bruk på vår nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.


3. FORMÅL MED BEHANDLINGEN

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Formålet er også å kunne kartlegge statistikk på hvordan nettsiden brukes for å opptimalisere brukeropplevelsen. Google analytics brukes primært til dette.


4. GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN 

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). 


6. UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 


7. SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.


8. RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglen


9. INFORMASJONSSIKKERHET 

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.Dette gjøres gjennom vår leverandør av nettside, WIX.


KONTAKTINFORMASJON

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig på e-post følgende adresse:
Post@kobit.no


 

bottom of page